En kamp mot hjälplöshet

Imam Ali(A) sade: ”Den mest hjälplösa är den som är hjälplös när det handlar om att reformera sig själv.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 196]