Det längsta avståndet till Gud

Imam Sadiq(A) sade: ”Människan har det längsta avståndet till Gud då hon endast tänker på att fylla sin mage och behaga sitt jag (nafs).” [Al-Kafi, vol. 2, s. 319]