Det han intar som näring

Imam Hassan(A) sade: "Jag förundras över den person som tänker på (är noga med) det han intar som näring men som inte beaktar intellektets näring. Således undviker han det som skadar hans mage men han tilllåter sitt sinne att fyllas med det som förgör honom." [Safinat ul-Bihar, vol. 2, s. 84]