Det finns tre (slag av) vänner

Imam Ali(A) sade: "Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:
1. Vännen som säger: "Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död", och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: "Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig", och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: "Jag ska finnas med dig, tills du dör", och detta är hans rikedomar som kommer att gå till arvingen när han dör." [Khesal al-Saduq, vol. 1, s. 88]