Den som söker sitt livsuppehälle för att vara självständig

Imam Baqir(A) sade: "Den som söker sitt livsuppehälle för att vara självständig och inte be människorna för sitt behov, för att förse sin familj med det de behöver och för att hjälpa sin granne som är i behov, kommer möta Gud den Allsmäktige och Ärorike på Domens Dag medan hans ansikte kommer vara lika ljust som fullmånens!"

[Al-Kafi, vol. 5, s. 78]