Den som köper mat som är en allmän nödvändighet

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som köper mat som är en allmän nödvändighet och lagrar den i 40 dagar med hopp om att dess pris stiger på den muslimska marknaden skulle det, även om denne säljer det och skänker hela summan till de fattiga, inte räcka för att gottgöra vad denne har gjort." [Bihar al-Anwar, vol. 103, s. 89]