”Den som gör affärer, köper och säljer

Imam Ali(A) återberättar att Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som gör affärer, köper och säljer saker måste undvika fem drag, annars bör han varken köpa eller sälja något, och dessa är: ocker(reba),  att ta löfte, att dölja fel eller defekter i varorna, att prisa den felaktigt när man säljer det och att hitta fel i det när man köper det."

[Al-Khisal av Saduq, vol. 1, s. 286]