Den som dör i Guds väg

Imam Sadiq(A) sade: "Den som dör i Guds väg (som en martyr (shahid)) kommer inte få några av sina synder räknade av Gud (alla hans synder kommer att förlåtas)." [Furu al-Kafi, vol. 5, s. 54]