Den Mindre och Större Fördoldheten

Dr. Jalali: Vad är innebörden av den mindre och fullständiga fördoldheten? [1]

Mr Hoshyar: Det innebär att den tolfte Imamen(AJ) var dold för allmänheten vid två olika tillfällen. Den första perioden sträcker sig från tiden för hans födelse, år 255(868 e.Kr.) eller 256(869) e.H., eller från tidpunkten av Imam Askaris(A) död år 260 e.H. (873 e.Kr.) till år 329 e.H. (940 e.Kr.) Under denna period var han inte helt och hållet avskärmad från allmänheten trots att han levde en dold existens. Snarare upprätthöll han en regelbunden kontakt med sina anhängare genom hans ställföreträdare, som kunde nå honom och framföra till honom deras behov och angelägenheter. Existensen av Imamen(AJ) under denna period, som varade ungefär 69 eller 74 år, kallas för Ghaybah Soghra.

Den andra perioden sträcker sig från år 329 e.H./940 e.Kr., med upphörandet av hans framstående och trovärdiga anhängares representativitet, till den tidpunkt då han kommer att stiga fram ur fördoldheten för att vägleda mänskligheten och upprätta ett rättvist och jämlikt styre på jorden. Denna period av fördoldhet kallas för Ghaybah Kobra.

Både Profeten(S) och Imamerna(A) hade upplyst folket om de två skeendena av Imam Mahdis(AJ) fördoldhet. Exempelvis, återberättar Ishaq ibn Ammar en hadith från Imam Sadiq(A):

”Qaim kommer att ha två skeenden av fördoldhet: en mindre och en större. Under den första fördoldheten [kommer] hans utsedda följeslagare veta var han finns; under den andra fördoldheten kommer ingen ha kännedom om hans tillhåll, förutom några ytterst få utvalda anhängare av hans religion.” [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 69; Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 155] 
I en annan återberättelse säger Imam Sadiq(A):

”Den som har anförtrotts kommandot (Sahib al-’amr) kommer att ha två skeenden av fördoldhet. En av dem kommer att vara så pass lång att en grupp av människor kommer hävda att han har avlidit; andra kommer att hävda att han har mördats; en del kommer fortfarande  hävda att han har försvunnit. Ytterst få kommer kvarstå som ännu har tro på hans existens, och dessa kommer fortsätta att vara stadiga. Vid denna tidpunkt kommer ingen ha någon upplysning om var han befinner sig förutom få av hans följeslagare.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 153. Det finns åtta mer återberättelser kring det här ämnet.] [1] Ghaybah Soghra (mindre fördoldheten) och Ghaybah Kobra (större fördoldheten) är nu den vedertagna beskrivningen hos typerna av Imam Mahdis(AJ) fördoldhet. Den mindre (qasira) and fullständiga (tamma) fördoldheten är beskrivningen av de två formerna som var allmänt kända bland de tidiga Shia lärda under den första delen av den Större Fördoldheten. (övers. från original språkets anm.)