Den man som tittar på en främmande kvinna med lustfyllda blickar

Profeten(S) sade: ”Den man som tittar på en främmande kvinna (mahrem al-rijal) med lustfyllda blickar, bestraffar Gud i domedagen (qiyamah) genom att låta hans ögon bli fulla av eldpilar medan andra människors gärningar (a’mal) redovisas. Sedan kommer ordern att han skall hamna i helvetet (jahanam) (ifall han inte har gjort en uppriktig (tawbah) ånger i detta liv.)” [Thawab al-a’mal, s. 615]