Den här världen liknar en orm

Imam Kadhim(A) sade: "Den här världen (donya) liknar en orm som är mjuk att beröra men med en dödlig gift på insidan. De med kunskap (’elm) undviker den medan de okunniga (jahelin) beundras av den och vill fånga den med deras händer." [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 311]