Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön

Imam Sadiq(A) sade: "På Domens Dag kommer en grupp av människor att komma till Himlens dörr och knacka på den. De kommer att tillfrågas om vem de är och de kommer att säga: "Vi är de med tålamod (sabr)". Då kommer de tillfrågas om vad de hade tålamod (sabr) med, och då kommer de säga: "Vi hade tålamod (sabr) i vår lydnad till Gud och vi hade tålamod (sabr) med att undvika att synda mot Honom." Så Gud, den Allsmäktige och Ärofulle, kommer att säga att de har rätt och Han kommer låta dem träda in i Himlen. Dessa är Guds ord, den Allsmäktige, den Ärofulle, som säger: "Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill." (39:10) [Al-Kafi, vol. 2, s. 75]