Böckerna om ämnet Fördoldhet innan de tolfte Imamens(AJ) födsel

Historien om Imam Mahdi(AJ) och den tolfte Imamens fördoldhet bekräftades av Profeten(S), Imam Ali(A) och resten av Imamerna(A) från Islams allra första dagar. Det var allmänt känt bland de tidiga följeslagarna i den mån att några lärda och hadith-återberättare, inklusive Imamens närmaste följeslagare, hade skrivit böcker om ämnet långt innan den tolfte Imamen(AJ) eller hans far(A) och farfar(A) hade fötts. I dessa böcker har hadither om den väntade Mahdi(AJ) och hans fördoldhet dokumenterats. Författarnas namn och titlarna på deras verk finns bevarade i biografiska lexikon (Kutub al-rijal). Exempel följer här nedan:

1. Ali ibn Hassan, följeslagare till Imam Kadhim(A), skrev en bok om Fördoldheten. Han var en jurist och ansågs vara tillförlitlig i sin rapportering av hadither.

2. Ali ibn Umar A’raj Kufi, följeslagare till Imam Kadhim(A), skrev en bok om Fördoldheten.

3. Ibrahim ibn Salih Anmati, följeslagare till Imam Kadhim(A), skrev en bok om Fördoldheten.

4. Hassan ibn Ali ibn Abu Hamza, levde under Imam Ridhas(A) tid, och var också en författare till en bok om Fördoldheten.  

5. Abbas ibn Hisham Nashiri Asadi var en framstående och hedersvärd person. Han var en av Imam Ridhas(A) följeslagare. Han dog år 220 e.H./835 e.Kr.  Även han skrev en bok om Fördoldheten.

6. Ali ibn Hassan ibn Faddal var en lärd, och pålitlig i sin vidarebefordring av religiös kännedom. Han var bland Imam Hadis(A) och Imam Askaris(A) följeslagare.  Han skrev en bok om Fördoldheten.

7. Fadl ibn Shadhan Nishaburi var bland juristerna och teologerna. Han var en av Imam Hadis(A) och Imam Askaris(A) följeslagare. Han dog år 260 e.H./873 e.Kr. Han skrev en bok om ämnet Qaim av Profeten Mohammads(S) hushåll och dennes fördoldhet.

Det är viktigt att ha i åminnelse att historien om Fördoldheten inte är något nytt i Islam. Den har djupa religiösa rötter och var alltid diskuterad och debatterad under Profetens(S) tid. Därmed är möjligheten att en person som Uthman ibn Said skulle ha diktat ihop och spritt ut den totalt obefogat. En sådan anklagelse kan inte komma från någon annan än en fördomsfull person. Dessutom, om vi sammansätter följande tre argument, så blir frågan om Tidens Imams(AJ) fördoldhet uppenbar:

a. På grundval av logiskt bevisande samt flertalet återberättelser relaterade från Profeten(S) och Imamerna(A), är det självklart att förekomsten av en Imam och Guds bevis på jorden är nödvändig för mänsklighetens överlevnad. Därför finns det ingen tid då världen skulle vara utan en Imam.

b. På grundval av flertalet hadither kan det inte finnas mer än tolv Imamer.

c. På grundval av många återberättelser, både i hadith- och historieböcker, är det ett faktum att elva av dessa Imamer har levt och dött.

Dessa tre argument gör det nödvändigt att dra slutsatsen att förekomsten av Imam Mahdi(AJ) är bortom alla tvivel, och eftersom han inte är synlig, så måste han vara i fördoldhet.