Att upprätthålla och hedra blodsbandet

Imam Baqir(A) sade: ”Att upprätthålla och hedra blodsbandet, rengör gärningarna (a’mal), förorsakar ökning av egendomen (amwal), frånstötning av skador, underlättar redovisningen på Domedagen (qiyamah) samt försenar döden.” [Tohaf al-oqol, s. 309]