Att leta efter fel eller täcka över dem

Under vårt liv kan vi ha sett människor som letar efter fel[1] hos andra och skapar grunden för pessismism, skada, separation och även våld bland andra. Så många relationer mellan vänner och familjer förstörs på grund av denna dåliga vana.

Att leta efter fel är en moralisk sjukdom som inskränker människors integritet och förgör respekt. De som letar efter fel hos andra förgör människors ära genom denna omoraliska handling och kan orsaka pessimism mellan människor som eventuellt skapar korruption.

Att leta efter andras fel är en av de stora synderna i islam och den heliga Koranen har lovat en grym plåga för de som sprider osedlighet.

Men vad ska vi göra när vi stöter på de som letar efter andras fel och avslöjar andras privatliv? Vad är verkligen den bästa och mest fundamentala ting som man kan göra när man ser sånt? Vi kan finna svaret på denna fråga genom att hänvisa till vad Imam Kadhim(A) sade angående denna fråga:

Mohammad Ibn Fodayl, en av Imam Kadhims(A) följeslagare, berättar följande:

Jag frågade Imam Kadhim(A): “Min mästare, jag har hört en dålig sak, som jag ogillar väldigt mycket, om en av mina bröder. När jag frågade min broder om den dåliga handlingen så förnekade han det men de som berättade detta för mig är pålitliga personer.”

Imam(A) svarade: ”O Mohammad! Ignorera dina öron och ögon angående din broder och om 50 personer svär på att ha vittnat annat än det som din broder berättade för dig, så acceptera endast vad din broder berättar och förneka det som andra berättar för dig; undvik också att sprida något fel om din broder och förhindra skadandet av hans ära. Om du gör det motsatta så kommer du vara bland de som Allah(SWT) säger följande om: ”De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet. – Gud vet, men ni vet inte [hela sanningen]. “(Den heliga Koranen 24:19)[2]

Sannerligen är det enda korrekta sättet att täcka ens egna fel för att kunna få bukt med de som letar efter fel. Att täcka över fel är den exakta motsatsen till att leta efter fel och avslöja dem. Att täcka över fel är en stor dygd medan det är omoraliskt att leta efter fel. Att täcka över fel stärker vänskap och relationer medan att söka efter fel förgör eventuella relationer och separerar folk från varandra. Att täcka över fel är en dygd från vår Herre, Allah(SWT), då vi reciterar följande i Dua Jawshan al-Kabir om Allahs attribut: “O Herren som avslöjar skönhet och godhet; och täcker över fel och vad som är dåligt…”

Att täcka över människors fel bibehåller deras ära och är vägen mot perfektion och lydnad till vår Mästare, Allah(SWT); detta har varit våra Imamers(A) dygd. Låt oss förbättra denna stora dygd hos oss själva så mycket som möjligt[3].


(Ovan är ett urval från “Moralities from the perspective of co-existense and humane values” av Hujjat al-Islam Mohammad Taqi Falsafi)

Fotnoter:

[1]. Den som letar efter fel är en person som observerar brister i människors uppträdande och anser de vara väldigt viktiga; men han lyckas inte med att se det goda hos människor och observerar inget gott hos dem då han anser detta vara oviktigt och därför ger han ingen uppmärksamhet åt det goda hos människorna. En sådan person är väldigt pessimisstisk och letar konstant efter det negativa hos människor och anstränger sig för att förmedla dessa fel till andra människor. En sådan person har denna sjukdom som är att leta fel hos andra.

De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet. – Gud vet, men ni vet inte [hela sanningen]. (Den heliga Koranen 24:19)

[2]. Usul al-Kafi, vol 8, s. 147

Även om Islam rekommenderar muslimerna att vara goda mot varandra I moraliska frågor och vänligt rådge varandra om ens brister för personen själv: men en viktig anmärkning här är att medan man förbjuder sin broder från att begå ondska så bör det inte förändras till att man letar efter den broders brister och fel. Ingen har rätt att inskränka på andras integritet för att hitta ett nytt fel hos en person som man ska ge råd om då denna handling sprider den dåliga handlingen.

[3]. Mafatih al-Jinan, en fras från Salawat till Imam Kadhim(A).