Att ge allmosor till sina släktingar

Imam Baqir(A) sade: ”Att ge allmosor (sadaqah) till sina släktingar räknas både som allmosor och upprätthållning och hedring av blodsbandet (Selatul rahem).” [Al-Bihar, vol. 96, s. 137]