Överensstämmer med Guds bok

Profeten(S) sade: ”När ni får höra en hadith av andra citerad från mig; acceptera den endast om den överensstämmer med Guds bok, förkasta den annars.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 15]