Ånger

Imam Ali(A) sade: ”Att avstå från synd är mycket enklare än att ångra sig efter att ha syndat.” [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 364]