Imam Hossein(A) sade: ”Vetenskapssökandet befruktar förnuftet (hos människan).” [Al-Bihar al-Gadim, vol. 78, s. 128]