Den Heliga Profeten(S) sade: "Ve över den muslim som inte avsätter (åtminstone) en dag i veckan för att studera detaljerna i sin religion och för att granska (frågorna) i sin religion.” [Bihar al-Anwar, vol. 1, s. 176]