Imam Baqir(A) sade: ”Uppskatta dina vänner så mycket som deras renhet är.” [Amaali Saduq, s. 182]