Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen kan en tjänare uppnå ranken av den som både fastar under dagen och är vaken under natten och genomför extra böner (salaat), genom hans goda uppförande." [Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 373]