Imam Baqir(A) sade: "Att motstå sina egna lustar är symbolen för den högsta nivån av visdom hos människan." [Al-Bihar, vol. 78, s. 164]