Imam Ali(A) sade: “Den i vars hjärta självbeundran('ujb) fått fäste är dömd att förgås.” [Amaali Saduq, s. 447]