Imam Ali(A) sade: ”Relationer (utan gränser) mellan främmande män och kvinnor orsakar förekommandet av gissel (’azab) samt att hjärtan spåras ur.” [Bihar al-Anwar, vol. 74,s. 291]