Profeten(S) sade: ”Om en man skämtar med en främmande kvinna (mahrem al-rijal) kommer han att för varje ord som han har sagt som skoj att bli fängslad i tusen år (ifall han inte har gjort en uppriktig ånger  (tawbah) i detta liv).” [Thawab al-a’mal, s. 607]