Imam Sadiq(A) sade: ”Om du tycker om en person skall du tala om det för honom. Detta stabiliserar vänskapsrelationen mellan er.” [Al-Kafi vol. 2, s. 644]