Imam Askari(A) sade: ”Vreden (qathab) är nyckeln till all ont.” [Tohaf Al-Oqol  s. 519]