Imam Kadhim(A) sade: "Människan har inte erhållit någonting större än visdom och intellekt." [Tohaf al-oqol, s.419]