Imam Ali(A) sade:”Min Herre, jag kan inte uppnå annat än om Du för mig dit och kan inte avstå från ont annat än om Du beskyddar mig.” [Nahj ol-Balagha, predika 206]