Imam Ali(A) sade: "Det finns inget som är mer värdefullt än guld förutom vad som återstår av en sann troendes liv." [Qurrar al-hekam, s. 257]