Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): “Med den hijab som du fastställer för din fru (att bära) undviker du henne att falla ner i synder och i det som är otillåtet, eftersom Hijab skapar mer stabilitet hos henne.” [Bihar al-Anwar, vol. 103, s. 61]