Imam Ali(A) sade: ”Låt inte sorg och ånger ta över ditt hjärta eftersom det hindrar dig från att förbereda inför framtiden.”  [Qurrar al-hekam, s. 289]