Imam Baqir(A) sade: "Ingen dyrkan av Gud är värdefullare än renheten i ens mage och privata delar (från lusten)."
[Tohaf al-oqol, s. 292]