Imam Ali(A) sade: ”Frukta Gud och iaktta era grannars rättigheter (hoqoq), detta har blivit rekommenderat av er profet(S).” [Nahj ol-Balagha, s. 977]