Imam Ali(A) sade: "Hur många olyckliga människor finns det inte vars dagar (ayam) håller på att bli räknade men fortfarande anstränger sig för att söka rikedomar (amwal)." [Qurrar al-hekam, s. 240]