Imam Baqir(A) sade: ”Håll Satan på avstånd från dig själv genom uppriktig fruktan(khashiyah) av Gud.” [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 164]