Imam Ali(A) sade: ”Guds tjänare, ni ska veta att taqwa (söka avstånd från synd) är en stadig beskyddande fästning, medan omoral och oanständighet är en oskyddad genomtränglig borg som inte skyddar dess invånare och inte heller de som söker skydd i den.”[Nahj ol-Balagha, predika 156]