Imam Ali(A) sade: ”Gud har lagt den fattiges dagliga bröd (rezq) i den rikes pengar. Varje fattig som är hungrig, är det på grund av att de rika undanhåller sina pengar från dem.” [Nahj ol-Balagha, tal 320]