Imam Ali(A) sade: "Gott uppförande har tre karaktärsdrag; att avstå från olagliga ting, att skaffa lagliga ting och att vara rättvis mot sina familjemedlemmar." [Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 394]