Imam Ridha(A) sade: ”Förnya släktskapsrelationerna även (om detta skulle ske) via vatten drickandet.” [Tohaf al-oqol, s. 469]