Imam Sadiq(A) sade: ”Synen hos den som läser ur koranen förstärks och straffet för dennes föräldrar förminskas även om de är hedniska (koffar).” [Al-Kafi vol. 2, s. 449]