Profeten(S) sade: ”Föräldrarnas tillfredsställelse är Guds tillfredsställelse och deras vrede (qathab) är Guds vrede (qathab).” [Mostadrak, vol. 2, s. 627]