Imam Ali(A) sade: ”Ansträng dig själv genom att utföra goda moraliska handlingar, för ondska har fått fäste i ditt inre.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 130]