Allah(SWT) sade: ”Jag var en dold skatt och ville bli känd. Därför skapade Jag alla varelser.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 199]