En djup och oändlig betydelse

Imam Hossein(A) sade: ”Koranen har en förundrande och fin strukturkänslighet samt en djup och oändlig betydelse (baten).” [Jame al-Akhbar, s. 467]