Profeten(S) sade: ”Att älska denna värld (hobb al-Dunya) är bland det största av de stora synderna.” [Kanz al-A’mal, vol. 3, s. 184]