Den Heliga Profeten(S) sade: "Efter mig, fruktar jag tre ting för mitt Ummah: vilseledning efter kunskap, vilseledande frestelser samt magens och de privata delarnas lust." [Al-Kafi, vol. 2, s. 79]