Profeten(S) sade: ”Den värsta bland folket (shar ul-nas) är den som människorna respekterar på grund av deras rädsla till denne.” [Bihar al-Anwar, vol. 77, s. 46]