Imam Ridha(A) sade: ”Den som stödjer en förtryckare (thalim) är själv en sådan.” [Aiyon al-akhbar, s. 348]